Αφοι Κεσανλή ΟΕ
Παναγιούδα Μυτιλήνης
81100, Μυτιλήνη
Τηλ.
+30 22510 32133

Κεσανλής ΑΕΒΕ
Παγανή Μυτιλήνης (πάροδος ΕΟ)
81100 Μυτιλήνη
Τηλ.
+30 22510 31000

e-mail: sales@kesanlis.gr